W imieniu Bumar Amunicja S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, niniejszym zawiadamiamy, iż z dniem 1 czerwca 2012 roku, nastąpiło połączenie spółki Bumar Amunicja S.A. z Fabryką Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Bolechowie, która przekształciła się w Oddział Bumar Amunicja S.A. w Bolechowie.
         Dyrektorem Oddziału został Pan Piotr Mazurek.

         Obecna działalność będzie kontynuowana przez połączone podmioty jako:

Bumar Amunicja Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej przy ul Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna,  NIP: 663-000-20-96, REGON: 290 539 889, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000041811, kapitał zakładowy 18.715.432,50 PLN – w całości wpłacony.

         Na podstawie art. 494 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Bumar Amunicja S.A. ( Spółka przejmująca) wstępuje z dniem połączenia ( tj. 1 czerwca 2012 roku) we wszelkie prawa  i obowiązki Spółki Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana).

         Zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi, by wszystkie wystawiane przez Państwa od dnia 1 czerwca 2012 roku dokumenty, w tym w szczególności faktury, zawierały prawidłowe, powyżej wymienione dane. Wszystkie dokumenty nieuwzględniające powyższych zmian będą wymagały korekty.

         Jednocześnie informujemy, iż adres do wszelkiej korespondencji nie zostaje zmieniony i brzmi:

 

Bumar Amunicja Spółka Akcyjna

Oddział w Bolechowie

ul Obornicka 1

62-005 Owińska