Amunicja rakietowa

Amunicja czołgowa

Łuski artyleryjskie i czołgowe

Taśmy i skrzynki amunicyjne

Usługi przemysłowe
Badania i pomiary
 
    BADANIA I POMIARY
 Badania metalograficzne:

· przygotowywanie zgładów metalograficznych
· ocena mikrostruktury
· ocena wielkości ziarna
· pomiar wielkości warstwy odwęglonej
· pomiar wielkości warstwy nawęglonej
· cena stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi
· elektropolerowanie i trawienie miedzi i mosiądzów
· ocena wielkości ziarna miedzi i mosiądzów
· wykonywanie zdjęć mikro i makro
· badania makroskopowe / próba głębokiego trawienia, badanie odporności na sezonowe
pękanie mosiądzów itp./
· wykonywanie zdjęć poglądowych

Urządzenia i przyrządy
· Szlifierki metalograficzne metasinex, polerka metalograficzna montasupal,
· Mikroskop metalograficzny Neophot21 z przystawką i aparatem fotograficznym EOS 300D firmy Canon do fotografii cyfrowej,
· Mikroskop stereoskopowy Technival 2

  Badania własności mechanicznych:

· badanie tłoczności blach do 2mm
· pomiary twardości metali / metodą Vickersa, Rockwella, Brinella / i gumy /IRHD/
· pomiary twardości metali / metodą Vickersa, Rockwella/-twardościomierz przenośny
· badania statyczne wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie metali i tworzyw sztucznych
· próba udarności w temp. pokojowej, podwyższonej i obniżonej
· badanie ultradźwiękowe

Urządzenia i przyrządy
· Aparat do badania tłoczności metodą Erichsena BUP-R1,
· Twardościomierze: TESTOR 971/750 firmy INSTRON-WOLPERT, HPO 3000, zmodernizowany HPO 250, KP 15003, KP 15002P, przenośny MICRODUR, do gumy KP 15012,
· Maszyny wytrzymałościowe: FPZ 100/1 /INSTRON/, FPZ 10/1
· Młot udarnościowy Charpy’ego 300
· Defektoskop ultradźwiękowy UNIPAN 510

 Pomiary długości i kąta

Urządzenia i przyrządy
· Maszyna współrzędnościowa CORDAX RJ-30 o zakresie pomiarowym:
X – 900 mm
Y- 700 mm
Z – 500 mm
· Przyrząd do sprawdzania kątów kątowników o dł. ramion 40 do 400 mm
· Mikroskop warsztatowy IMC 150x50.B
· Narzędzia pomiarowe firm Mitutoyo, Bowers-Sylvac / płytki pomiarowe
średnicówki, transametry, mikromierze, suwmiarki elektr. suwmiarki do średnic
wew. wyskościomierze, głębokościomierze, wałeczki pom./


 Pomiar chropowatości

Urządzenia i przyrządy
· Przyrząd do pomiaru chropowatości – Hommel Tester T1000

 Badania środowiskowe

· badania korozyjne / badania w rozpylonej solance test NSS – obojętna mgła solna
wg PN-EN ISO 9227/
· narażenia klimatyczne
· narażenia temperaturowe
· badania starzeniowe / badania w klimacie zmiennym w zakresie – od - 600C do
+1050C i wilgotności powietrza do 95%.
· pomiary hałasu
· pomiary natężenia światła
· badania chemiczne / analiza ścieków, odpadów ciekłych i stałych w pełnym
zakresie w tym oznaczanie metali ciężkich /

Urządzenia i przyrządy
· Komora solna konstrukcji IMP w Warszawie.
· Komora klimatyczna Feutron
· Miernik poziomu dźwięku IM-10 / Sonopan Białystok /
· Luksomierz L50 /Sonopan Białystok/
· Kolorymetr Spekol 11 / Carl Zeiss Jena /,
· Spektrometr absorpcji atomowej PYE UNICAM
· Mierniki CPC-551, CO-501 firmy ELMETRON

Badania grubości materiału oraz powłok na podłożach magnetycznych i niemagnetycznych

Badanie farb i lakierów – ocena odporności powłok na odrywanie od podłoża