Zarząd Galeria Certyfikaty Jakość
JAKOŚĆ
Głównym zadaniem Bumar Amunicja S.A. jest dostarczanie dla Sił Zbrojnych RP oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa coraz to nowocześniejszych i wysokiej jakości amunicji i rakiet, poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii.
Istotą działania naszej Firmy jest spełnianie wymagań i oczekiwań Klientów, a celem nadrzędnym powiększanie wartości Firmy, a tym samym umacnianie jej pozycji rynkowej. Drogą do tego jest wysoka jakość wyrobów i usług, a także zachowanie szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne.